Voice Dialogue

Voice Dialogue is een verrassende, avontuurlijke en niet oordelende methode die vaak leidt tot diepgaande inzichten en blijvende resultaten. Het leert je jezelf beter te managen en je keuzevrijheid te vergroten.

Voice Dialogue gaat uit van het idee dat je als mens uit verschillende kanten, delen of subpersonen bestaat. Deze subpersonen kijken allemaal met andere ogen naar de wereld. Ze houden er verschillende gewoonten op na en hebben anderen gevoelens en gedachten. Je denkt misschien dat jij het bent die je leven leidt en dat je keuzevrijheid hebt, maar eigenlijk word je leven geleid door die ikken die in jou het hoogste woord voeren: je primaire subpersonen. Zij bepalen voor een groot deel je gedrag en hoe anderen mensen je zien. Sommige van die subpersonen zijn dagelijks in ons aan het woord en hebben veel invloed op hoe we ons gedragen. Voorbeelden zijn de Perfectionist, de Pleaser, de interne Criticus, de Drammer. Andere kanten zijn in de loop van ons leven op de achtergrond geraakt of uit onze persoonlijkheid verbannen. Dit terwijl zij wel bijzondere kwaliteiten hebben, die we in ons leven kunnen gebruiken.

Elke subpersoon heeft een eigen stem, eigen verlangens en angsten. En elke subpersoon heeft een belangrijke en vaak beschermende functie in ons leven.

Sessies

In een kort gesprek stellen we vast welk probleem je ervaart en waar je graag meer inzicht in wilt hebben, zodat je het kunt oplossen. Tijdens dit gesprek komen subpersonen naar boven. Elke relevante subpersoon heeft zijn/ haar eigen plaats in de ruimte. Jij gaat op die plek zitten of staan en vertegenwoordigt deze subpersoon, bijvoorbeeld de Perfectionist. Ik ga vervolgens in gesprek met de Perfectionist en vraag hem/ haar naar zijn/ haar rol in jouw leven, wanneer hij/zij vooral actief wordt enzovoorts… langzaam maar zeker leren we deze krachten kennen en leer jij ze te herkennen. Het zorgt voor onverwachte, ontroerende en soms ook amusante ontmoetingen met jezelf. Naast de subpersonen is er de middenpositie. Dit is wie jij bent in essentie en je leert vanuit deze positie de subpersonen te managen, je leert bewust te kiezen om de Perfectionist in je naar voren te brengen wanneer dit nuttig is en dit achterwegen te laten wanneer de Perfectionist in je geen nuttige rol kan spelen.

Aan het einde van de sessie krijg je opdrachten mee, om je nieuwe inzichten in de praktijk te brengen en te verankeren in het dagelijks leven.

Tarieven

Een sessie duurt anderhalf uur en kost 120 euro.

Sessies kunnen plaatsvinden bij jou thuis of in de praktijk. Indien je thuis sessies wilt ontvangen, dan komt hier 50 cent per gereden kilometer (vanaf postcode 2266HK en terug) bij. Belangrijk voor een sessie thuis is dat er voldoende ruimte is en we niet gestoord kunnen worden tijdens de sessie.

Vijf procent wordt gedoneerd aan stichting Free a Girl. Free a Girl streeft een wereld na zonder commerciële seksuele exploitatie van kinderen, door slachtoffers directe hulp te bieden en straffeloosheid aan te pakken: www.FreeaGirl.com

Als je een nieuwe cliënt aanbrengt, ontvang je zelf kosteloos een Voice Dialogue sessie.

Testimonial

ANNEMARIE OVER HAAR VOICE DIALOGUE SESSIE

“In alle rust kwam de sessie op gang, ik had geen idee waar het naartoe zou gaan. Sebastiaan stelde me vragen waardoor het gesprek vanzelf vorm kreeg. Hierdoor voelde ik me rustig en op m’n gemak. Voice Dialogue is een hele eenvoudige en overzichtelijke techniek om een breed en helder beeld te krijgen van jezelf.”